NATUREN

 LOKALITETER

 BYER
Kirkeskolen i Østermarie

Overlærer Frede Kjøller, Østermarie

var formidler af Bornholms egenart i både natur og kultur. Han skrev og talte hele sit liv FOR naturen. Han vidste, at viden er det bedste argument - så det gjaldt om at informere videst muligt for at bevare og beskytte naturen.

Frede Kjøller var foredragsholder og ekskursionsleder, men fremfor alt skribent og fotograf. Turbøgerne udgivet af Bornholms Tidende blev det største hit - det var før den slags var almindeligt. Han bidrog med tekst og billeder til mange værker om Bornholm og skrev mange artikler til forskellige fagtidsskrifter. Desuden havde han hver lørdag i mange år en naturartikel i Bornholms Tidende, og talrige henvendelser fra folk viste, at artiklerne blev læst af mange. Endelig var han aktiv i mange foreninger - bl.a. Naturfrednings foreningen, hvor han lagde et stort arbejde.

Frede Kjøller voksede op i Klemensker, dimitterede som lærer fra Århus Seminarium i 1937. I en del år arbejdede han som vikar, da der var stor arbejdsløshed, rundt på hele Bornholm. I 1947 kom han til Østermarie og blev førstelærer på Kirkeskolen.

I 1933 begyndte "Jul på Bornholm" at udkomme, og her var han medarbejder fra starten både som fotograf og skribent. I årene 1968 til 1987 var han redaktør for hæftet, og her fik han rig brug for sine historiske interesser og den viden, der omfattede alle kroge af øen.
Han var også den person, man kontaktede, hvis man havde set et mærkeligt dyr, en sjælden blomst - han lyttede altid interesseret, og ofte tog han ud på øen for at kigge på seværdigheden.

Frede Kjøller var et beskedent og ligetil menneske. Han var æresmedlem af Dansk ornitologisk Forenings afdeling på Bornholm og af Bornholms naturhistoriske Forening. Han fik Foreningen til Dyrenes Beskyttelses naturpris, han var medlem af Bornholms historiske Samfunds bestyrelse, og han modtog Bornholmerprisen i 1962.

Frede Kjøller: 1912-1989.

Vedr. dette website: Min far efterlod en enorm samling af bøger, klip, artikler, håndskrevne hæfter, fotos på glasplader, dias, negativer. En del er afleveret til lokalhistorisk arkiv. Noget er i familiens eje. Jeg vil her offentliggøre en smule af det.
Sigrid Kjøller.

Foto: Kirkeskolen i Østermarie, © Frede Kjøller