NATUREN

 tilbage til "naturen"Kløfterne i kystklippen

Klippeparit

Ved den bornholmske østkyst fra Ypnasted i Østermarie til Helligdommen i Rø finder man en hel række af kløfter, der skærer sig fra strandstien og den jævne flade over skrænterne ned gennem den høje klippeskrænt til havet.

Skrænterne er varierende i bredde og i udseende, nogle er få meter brede med stejle vægge til begge sider, andre udvider sig til større åbninger, der giver plads til strandenge, hvori lave klippestykker stikker op.

Strandengene rummer oftest et antal små klippedamme, de såkaldte rock-pools med deres specielle plante- og dyreliv. Både den smalle kløft og strandengene er mod havet begrænset af lave klippeformationer.

Selvom disse kløfter med deres strandenge har samme geologiske opbygning, har de alle deres særlige udseende, ingen ligner de andre helt. Kløfterne er vel dannet ved at der har været et blødere materiale i granitfjeldet. De er ved erosion fjernet i tidens løb. Om dem alle gælder det, at de set ud fra et landskabeligt synspunkt er meget smukke. De kan være vanskelige at komme ned til, for den kraftige skråning i kløften kan være opfyldt af større og mindre klippestykker, som gør at man må springe fra sten til sten.

På sideskrænterne har forskellige planter fundet plads på hylder og i revner. Det kan være den kønne bidende stenurt, der i blomstringstiden danner større og mindre gule puder, eller det kan være den blodrøde storkenæb, tjærenellike og andre. Det kan være forskellige græsser, eller det kan ligefrem være små buske som f.eks. hyben, eller det kan være små asketræer, der finder voksested for en tid.

Men strandengen bærer prisen. Nogle af disse hører til de fineste botaniske lokaliteter på Bornholm. Her kan man i juni måned finde det flotteste flor af den truede melet kodriver. Men "engastjærnan" er ikke den eneste seværdighed på strandengene mellem kløfterne. Kantbælgen findes altid. Som dansk plante er den sjælden, men på bornholmske strandenge yderst almindelig.

Kællingetand og muse vikke pryder engene midt på sommeren. Orkideer kan der være mange af. Maj gøgeurt er talrig på nogle af dem, plettet gøgeurt ses, men i færre antal, og sump hullæben ses jævnlig.

Der er mange andre kønne urter, kattehalen og strandasteren. Denne sidste står i blomst langt hen på sommeren, og den tåler saltvandssprøjtet, derfor står den helt ud til strandkanten.

Strandengenes klippedamme er endnu fyldt med vand, hvad jo ikke kan være andet med de regnmængder vi har fået i juni. Følgelig vrimler det også med dyr i dem. Det blinker uafbrudt fra små ringe på vandfladerne, når man betragter dem. Det er de mange vandinsekter, der frembringer dem.

Der er en særlig stemning over disse strandenge. Men det værdifuldeste ved dem er, at de praktisk taget er fri for forurening, og det er meget få steder på Bornholm vi kan sige dette om. Men det er grunden til forekomsten af de nævnte sjældenheder blandt planterne.

Trykt i Bornholms Tidende 21.07.1984

Foto: Kystparti ved Randkløve, © Frede Kjøller