LOKALITETER

 tilbage til
   "Lokaliteter"Ypnasted: Prædikestolen

Ypnsted rockpool

I Ypnasted findes en fritstående klippe, der ved brug af nogen fantasi kan have en vis lighed med en prædikestol. Derfor har den fået navnet "Prædikestolen"

Navnet kan ikke siges at være enestående. Der findes andre steder på Bornholm, klippefremspring eler store stene, der bærer det samme navn, for eksempel ved Jons Kapel.

I Ypnasted kan man se klippen, der ligger på privat grund, fra den offentlige strandsti, den gamle redningssti, som har et så typisk og smukt forløb her. En prædikestol kunne det være, for der er en ideel tilhørerplads omkring den, den er flad ligesom et gulv foran, og til den ene side skråner det opad ligesom i et teater.

Den flade plads foran er belagt med et tykt lag strandsten af nogenlunde ensartet størrelse, så det er åbenbart en af de gamle strandvolde fra den senglaciale tid, da indlandsisen smeltede bort, og havet havde højere vandstand end nu. Det vil sige, at havet engang har gået hertil.

Til nord- og vestsiden ligger skråningerne, der er bygget op af grundfjeldet og danner "Årbjerget", hvorfra der øverst oppe er en fin udsigt over Ypnasted leje. Bjerget har fra gammel tid været kendt som tilholdssted for underjordiske. En vis sans for naturen må disse små bornholmere have haft.

Årbjerget er det anselige klippefremspring, der giver det karakteristiske indslag i terrænformen her. Den pynt, der afrunder den lille bugt udenfor, ligger i forlængelse af Årbjergets udposning mod havet, og det var på denne dampskibet "Skolma"s dramatiske stranding skete for godt et halvt hundrede år siden.

Tidlig forårsidyl kan man opleve ved den lille "Karls Hava" bæk, der nord for lejet pludrende slynger sig ned mod havet, til sidst omgivet af en tæt vækst af ramsløg, der helt har taget pippet fra både blå og hvide anemoner. Kun stinkende storkenæb, der kan lide våde og skyggefulde steder, klarer sig hist og her i dette af ramsløgene dominerede stræk.

Fremhæves som noget særligt i det tidlige forår skal også den lille strandskov ved østsiden af stien et lille stykke efter, at bækken er passeret. Også her er det de blå anemoner, der er det tidlige element i vegetationen. Efterfulgt af vorterod og guldstjerne, hvide anemoner og endelig kodriverne, både den storblomstrede og den hulkravede. Den lille strandskov vrimler i træktiden med småfugle, den hører til de bedste fugleiagttagelsessteder ved Ypnasted kysten.

Fotografiet viser en rockpool i Ypnasted.

Trykt i Bornholms Tidende 14. maj 1983.

© Frede Kjøller