LOKALITETER

 tilbage til
   "Lokaliteter"Højlyng natur

Slotslyngen – et spændende naturområde

Slotslyngen hører til Bornholms mest spændende naturområder, hvor man kan opleve en masse natur. ”En overordentlig romantisk egn”, skrev Rawert og Garlieb i ”Bornholm beskreven på en rejse i 1815”. Men noget anderledes har det nok set ud, thi – skriver de – ”her holdes det største antal får her på landet”.

Området er højlyng, karakteren er meget lig Paradisbakkerne og Rutsker Højlyngs, fordi det er grundfjeldet, der har formet disse gamle højlyngområder. Men Slotslyngen ligger i modsætning til det, vi kalder Højlyngen, ved havet. Og hører til Hammershus.
Det har sat mærker her og der. Det er et meget kuperet område, der er klippekuller, vandhuller, klippevægge, klippeflader osv. Gamle stengærder vidner om tidligere tiders afgræsninger og udnyttelse af lyngen som græsningsområde. En stensat forfalden brønd finder vi også.

Store dele ligger hen som lyng eller naturskov. Avnbøgen danner smukke bevoksninger, for eksempel på klippeskråninger ved Finnedalsvejen. Egen trives godt. Hassel og bornholmsk røn er udbredte, ligesom almindelig røn, og birken præger mange af skovpartierne. Endelig er fyren talrig.

Et af de små vandhuller hedder ifølge et nyere kort Rundemyr. Diameteren er næppe 20 meter, og den mangler myrens egentlige karaktertræk. Men øst for rundemyr, ved Finnedalsvejens østside ses en rigtig myr. Her er den typiske myr-vegetation.

Trykt i Bornholms Tidende den 28. august 1982!
Foto © Frede Kjøller: Parti fra Rutsker Højlyng