LOKALITETER

 tilbage til
   "Lokaliteter"Søndre Borgdal i Rø

Foto: Søndre Borgdal, Rø Plantage

En efterårsdag i Rø Plantage

De bornholmske statsskove rummer alle uden undtagelse skønne naturområder.
Her vil vi besøge Rø Plantage, der er den næststørste af statsskovene på Bornholm.

Et naturligt udgangspunkt for besøg i Rø Plantage er P-pladsen ved Borgedalhus, og allerede her er der noget at lægge mærke til, således det meget smukke eksemplar af spidsbladet løn, der står ved P-pladsen lige op til den offentlige vej. Det er et træ af ganske pæn størrelse, idet stammens omkreds forneden måler over 2 meter. Dertil har det en ganske anselig højde, og træets karakteristiske form er tydelig nu, da bladene er faldet, i alt fald de fleste.

Stammen på træet her er kraftigt belagt med såvel laver som mosser. Det ser ellers
ud til at trives hæderligt, og det går da også for at være et ganske hårdført træ. Som
skovtræ har træet ingen betydning, som prydtræ er det slet ikke ringe.

En gruppe træer ved P- pladsen her er også værd at omtale. Det er de 12-15 meget store Thujaer, der står ved vejens nordside. Det mest sjove ved dem er, at de er flerstammede, ialt fald de fleste af dem; men stammerne er sammenvoksede forneden og har et ganske betydeligt omfang. Som nævnt står der 15 thujaer på stedet.

Hvad der i øjeblikket er mest påfaldende i Rø Plantage for den, der jævnligt besøger skoven, er dog den tømte Borgedals Sø. Nu har vi vænnet os til dette virkelig smukke indslag i skovnaturen, skønt det jo er kunstigt frembragt; det blev skabt efter orkanen i oktober 1967 ved bygning af den kraftige dæmning for enden af søen. Før var der den lange Søndre Borgdal, hvor nu søen ligger. Dalen var dels skovbevokset og lå dels hen som enge.

Og så er søen pludselig fuldstændig væk, vandet er sluppet ud med henblik på en oprensning, og søbunden ligger bar og sort med enkelte store vandpytter.

Søbunden er gold, helt uden vegetation. Men ellers er der vegetation i overflod langs med søen, især i den vestlige ende. Der står skove af dunhammere med de elegante sorte frøkolber ragende op over de vissengrå stængler og blade. Der står frøstandere af de store dueurter, af gederams og af agertidsler, alle i varierende grå farver.

Går man ad skovvejene, er der meget andet at se. Mange andre frøstande end de nævnte - men de er voldsomt barberede. Det er råvildtet der gnaver dem ned.

På en skrænt står nogle kønne svovlhatte. Naturen er stadig enormt rig, selvom vi går måd årets slutning.

Trykt i Bornholms Tidende 4 december 1982. Let redigeret.
Foto © Frede Kjøller