LOKALITETER

 tilbage til
   "Lokaliteter"Egetræer

Almindingen: Egene på Kristianshøj

Gammel egeskov har vi meget lidt af på Bornholm. Kun på Kristianshøj i Almindingen finder vi i dag en samlet bestand af hundredårige gamle ege. Det er, hvad der er tilbage af fordums fyldige egebestand på Bornholm.

For egeskov har her været. Men rovdrift på skovene medførte, at Bornholm for 200 år siden var en skovfattig landsdel, alt hvad der var af godt egetræ, var brugt til opførelse af huse, til skibsbygning, og hvad man ellers anvendte træet til.

Ikke desto mindre fortæller Rawert og Garlieb i deres rejseberetning fra 1815, at der efter taxationen samme år i Almindingen fandtes 11.460 stykker egetræ, og det er dog et antal; men træerne var ikke særlig fine, og dette var typisk for Højlyngens ege. Men, skriver L. de Thurah i sin Bornholms beskrivelse fra 1756 "Den Eeg, som voxer paa Landet (udenfor Højlyngen) er bekient at have, i Henseende til
Styrke og Bestandighed, neppe sin Lige ... "

Af den egeskov, som Rawert og Garlieb taler om, og som lå i den centrale del af Almindingen, har vi i dag kun egene på Kristianshøj tilbage.

Rawert og Garlieb anslår træernes alder til mellem 130 og 150 år. Det er i dag cirka 170 år siden, så de samme træer - eller hvad der er tilbage af dem - må i dag være mellem 300 og 400 år gamle. Og det er også en ganske pæn alder på en skov. Vi har den ikke ældre på Bornholm.

Hvorfor nu dette skovparti har fået lov til at ligge urørt siden år 1800, da Almindingen kom under kultur, kan man undre sig noget over, men formentlig er grunden den, at vi i dette område havde et gammelt samlingssted for bornholmerne, nemlig Kollekilde.

Vi kan kun være glade over, at de gamle egetræer er bevaret; de hører i dag til vore naturhistoriske seværdigheder, selv om de endnu ikke er noteret som sådanne. De gamle ege er koncentreret syd for Kristianshøjkroen, mellem kroen og Rømersminde. Her står cirka 50. Desuden står der et antal ege på bakkens skråninger ud mod dalen øst for Kristianshøj. I alt vil jeg anslå antallet af gamle ege til omkring 100. Mange af disse er skønne at skue for den, der elsker smukke træer, og egetræet forekommer mig at være det skønneste skovtræ, vi har. Det største af egetræerne er det, der står lige uden for Kristianshøjkroens vestside. Det har cirka 70 cm over jorden en stammeomkreds på cirka 460 centimeter – målt over rodkronen. Men det afviger en del fra de øvrige ved at have form som en typisk fritstående eg med bred kuplet krone og grene, der når helt ned til jorden.

Når træet har denne form, må det have været fritstående i det meste af sin levetid. I dag er det kendt af alle bornholmere, der kommer på Kristianshøj, og det er et af Bornholms smukkeste egetræer.

Et karakteristisk træk ved mange af de gamle ege er en "rodkrone", der er væsentlig bredere eller tykkere end stammen oven over; det ser ud, som om stammen har en massiv fod, en klumpfod.

Nogle af de gamle træer er under kraftig nedbrydning med store brud eller huller i den nederste del af stammen. Bruddene kan stamme fra skader, der er forvoldt af orkaner, som har brækket store grene af. Men det vil ikke hindre disse træer i at stå mange år endnu. Man ser også disse brud i træernes kroner, hvor grenstumper rager ud som arme, der er amputerede af orkanerne; i de fleste tilfælde af oktoberorkanen i 1967, der var meget slem ved Almindingens egetræer.

Skoven på Kristianshøj er ikke ren egeskov, det vil en "naturlig" egeskov på Bornholm aldrig blive. Her ses mange andre arter af træer og buske, avnbøgen er typisk og jævnlig i gamle og store eksemplarer. Ask, kirsebærtræ, oldenbøg og birk er almindelige, og af buske ses druehyld, almindelig hyld, hindbærbuske o. fl. Nåletræ synes at være bandlyst. Det er naturskov, vi har her, så nær vi kan komme den på Bornholm.

Egeskoven på Kristianshøj er en lokalitet, der også har interesse for ornitologer. Der er mængder af huller i de gamle træer, og selv om allikerne har beslaglagt nogle af dem, så er der stadig god plads til spætterne, og en spændende fugl som træløberen træffer vi også her foruden flere mejsearter.

Trykt i Bornholms Tidende den 22. december 1984.
Foto © Frede Kjøller: Den store eg foran pavillonen. Gengivet efter avis-version.